Ενδεικτικός ΤιμοκατάλογοςΕΙΔΟΣ --------- ΧΡΟΝΟΣ ----------- ΤΙΜΗ

Intro βίντεο -------- Έως 10 δευτερόλεπτα ---- 30€
Σκετς βίντεο ------- Έως 30 δευτερόλεπτα ---- 80€
Καρτούν βίντεο --- Έως 30 δευτερόλεπτα ---- 200€
Κανονικά βίντεο -- Έως 30 δευτερόλεπτα ---- 170€

ΕΙΔΟΣ --------- ΧΡΟΝΟΣ ----------- ΤΙΜΗ

Σκετς βίντεο ------- Έως 60 δευτερόλεπτα ---- 120€
Καρτούν βίντεο ---Έως 60 δευτερόλεπτα ---- 320€
Κανονικά βίντεο --Έως 60 δευτερόλεπτα ---- 230€

ΕΙΔΟΣ --------- ΧΡΟΝΟΣ ----------- ΤΙΜΗ

Σκετς βίντεο ------- Έως 90 δευτερόλεπτα ---- 200€
Καρτούν βίντεο--Έως 90 δευτερόλεπτα ----- 420€
Κανονικά βίντεο-- Έως 90 δευτερόλεπτα ---- 330€
* Οι τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ 24%.

* Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται εκφώνηση. Αν επιθυμείτε εκφώνηση με αντρική ή γυναικεία φωνή, είναι εφικτό να γίνει με την ανάλογη χρηματική επιβάρυνση… οι τιμές βγαίνουν ανάλογα με το πόσες φωνές θα περιλαμβάνει το σποτ και πόση διάρκεια θα έχει.